ABOUT US

HentaiVN1 được lấy cảm hứng và phát triển từ HentaiVN với mục đích nâng cao dịch vụ cho người đọc, chúng tôi đã phát triển ra thể loại đọc truyện trên video trực tuyến. Người dùng – đọc không cần phải scroll di chuột nữa.