Ahegao

Gương mặt thể hiện lúc lên đỉnh; Hoặc thể hiện những gương mặt khả ố biển hiện là người dâm dục.