Anal

Làm tình ở lỗ hậu, kế bên âm đạo là chính là hậu môn.