Blackmail

Đe dọa, tống tiền, tống tình... đủ thứ trên đời để ép buộc nhân vật nữ phải quan hệ với mình