Catgirls

Nhân vật lai giữa người và mèo: cô gái có thể có tai và đuôi mèo. Hoặc ám chỉ nhân vật nữ có gắn phụ kiện của mèo (móng vuốt, râu…).