Chinese Dress

Là trang phục Xường xám hay áo dài Thượng Hải, một loại trang phục truyền thống rất phổ biến tại Trung Quốc.

There is no Manga in this Chinese Dress - Manga Genres