Condom

Bao cao su. Một thứ dùng để quan hệ tình dục trở nên an toàn hơn, tránh các bệnh cũng như tránh thai.

There is no Manga in this Condom - Manga Genres