Deepthroat

Đút dương vật lút cán vào sâu trong miệng, đến tận cuống họng.