Double Penetration

Hành vi tình dục trong đó cả hai thứ là âm đạo và hậu môn có thể bị chèn cùng một lúc.