Father

Người cha. Là cha ruột hoặc chỉ là cha dượng (Cùng mẹ khác cha).

There is no Manga in this Father - Manga Genres