Femdom

Nhân vật nữ làm chủ đạo, thống trị trong khi làm tình.