Fingering

Việc chèn hoặc cọ xát ngón tay vào âm đạo hoặc hậu môn gây ra kích thích.