Furry

Những sinh vật giống người nhưng mang những nhân cách, đặc điểm và hình dáng của thú vật.