Monster

Con quái vật, loài động vật bị đột biến hoặc con người, sinh vật thần thoại, hay người ngoài hành tinh.