Netori

Main đi NTR (Cắm sừng) người khác.

There is no Manga in this Netori - Manga Genres