Nun

Là Sơ (Sister) trong nhà thờ. Hay còn được gọi là Nữ Tu.

There is no Manga in this Nun - Manga Genres