Ryona

Làm tổn thương cơ thể người khác (Như đấm, đá, hành hạ) mà không có sự đồng ý từ người đó, và người đó cũng không chống lại.