Small Boobs

Ngực tương đối nhỏ hoặc ngực phẳng lì như cái sân bay.