Sweating

Chảy mồ hôi rất nhiều. Trong cảnh làm tình thì chủ yếu là nhân vật nữ tuôn ra rất nhiều mồ hôi trông rất ướt át.