Vanilla

Truyện có thể loại này câu chuyện chủ yếu xoay quanh nhân vật nam và nữ, và không có gì bất thường xảy ra như cướp, tập thể, tay ba,.. Thể loại Vanilla không nhất thiết phải là yêu nhau.