Webtoon

Đây những truyện có cách đọc đặc biệt là kéo xuống đến hết. Không như các thể loại khác với cách đọc truyền thống và thường in ra sách, thì Webtoon chỉ phát hành trực tuyến - Đó cũng là lý do nó có cách đọc đặc biệt như vậy.

There is no Manga in this Webtoon - Manga Genres